Кыргызстандын биринчи
мобилдик порталы.
Биз менен бирге бол.
Приложениени жүктөп ал:
Жергиликтүү мессенджер
Кызыктуу коомдор
Робот жардамчылар
Кызматтар
Достор
Жергиликтүү
мессенджер
Кызыктуу
коомдор
Робот
жардамчылар
Кызматтар
Достор

Сизге керектүү
көптөгөн кызматтар
бир жерде

NambaOne - бул мобилдик портал
ар бир жараандын күнүмдүк
жашоосуна пайдалуу.